Weighlog 200

Weighlog 200
Kód produktu: AD17196
Cena bez DPH: 62 800,00 Kč
Cena s DPH: 75 988,00 Kč

GRAVEX™ RDS WEIGHLOG 200 je určený zejména pro malé čelní nakladače a teleskopické manipulátory.

GRAVEX™ RDS WEIGHLOG 200 vám umožňuje vážit dynamicky při nakládání

GRAVEX™ RDS WEIGHLOG 200  umožňuje vážení na:

  • Průmyslových a zemědělských nakladačích
  • Předních i zadních traktorových nakladačích
  • Vysokozdvižných vozících
  • Teleskopických manipulátorech
  • Sklápěcích nákladních automobilech a přívěsech

GRAVEX™ RDS WEIGHLOG 200

Je vybaven pěti individuálními kanály. Ty mohou být kalibrovány pro pět různých pracovních nářadí nebo být využity pro oddělené
načítání až pěti různých materiálů. Každý kanál zobrazí netto hmotnost materiálu ve zvedané lžíci. Je-li třeba, je možné hmotnosti
obsahů jednotlivých lžic pro každý kanál sčítat a současně je přičítaná hodnota přičtena i k celkovému součtu ze všech pěti kanálů na
kanále šestém = TOTAL. Po připojení tiskárny je možné vytisknout textový lístek, jak pro jednotlivý náklad, tak i pro celkový součet.
Rozsáhlá síť distributorů GRAVEX™ RDS pro servis a technickou podporu.

PRINCIP ČINNOSTI

  • GRAVEX™ RDS WEIGHLOG 200 měří hydraulický tlak v určitém okamžiku nakládacího cyklu buď „dynamicky“ (v průběhu zvedání nákladu bez zastavení) nebo „staticky“ (kdy je zvedání na okamžik zastaveno než je údaj o hmotnosti systémem načten). Dynamické váženíb  má kompenzaci pro rychlost zvedání.